Copyright 2010 Hatlahaugen familiebarnehage.
      Hovedsiden         Om oss         Bilder         Kontakt        Søk barnehageplass

Barnehagen ble etablert i mars 2002.

Personalet består av tre ansatte, og i tillegg
daglig leder/eier Gunn Berit Rødstøl.

Vi legger vekt på å være positive modeller for barna, samtidig som vi prøver å legge forholdene til rette, slik at barnet får utvikle seg ut i fra egne forutsetninger. Her får barna mye omsorg, slik at de føler seg trygge og får gode opplevelser.

Barnehagen sine fagområder:

 • Nærmiljø og samfunn
 • Etikk, religion og filosofi
 • Natur, miljø og teknikk
 • Språk, tekst og kommunikasjon
 • Kropp, bevegelse og helse
 • Kunst, kultur og kreativitet
 • Antall, rom og form

Det vi mener med satsningsområdet vårt, sosial kompetanse er:

 • Fungere i grupper
 • Vise omsorg
 • Humor
 • Kommunikasjon
 • Konfliktløsing
 • Empati
 • Toleranse

Barnehagen har også mange flotte turmuligheter, og kort veg til eget strandområde med naust.

God kvalitet er noe vi jobber for hele tiden, fordi vi ønsker å gi barn og foreldre et best mulig tilbud.

  Kontakt oss
 
  Tlf: 94 07 93 91
  Epost: klikk her
 
  Besøksadresse:
  Hatlahaugen 11
  6016 Ålesund

  Postadresse:
  Postboks 6527 Hatlane
  6024 Ålesund
 
  Åpningstider:
  Mandag - fredag
  kl. 07.00 - 17.00